تاريخ : جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 9:27 AM | نویسنده : علی

  یاد باد آن روزگاران یاد باد گندمزار نمناك

بوي موهات زير بارون

بوي گندمزار نمناك

بوي سبزه زار خيس

 بوي خيس تن خاك

جاده هاي مهربوني

رگاي آبيه دستات

غم بارون غروب

ته چشمات تو صدات

قلب تو شهر گل ياس

 دست تو بازار خوبي

اشك تو بارون روي مرمر ديوار خوبي

اي گل الوده گل من

اي تن آلوده دلپاك

دل تو قبله اين دل

تن تو ارزونيه خاك

ياد بارون و تن تو

ياد بارون و تن خاك

بوي گل تو شوره زار

 بوي خيس تن خاك

هميشه صداي بارون

 صداي پاي تو بوده

همدم تنهاييام

 قصه هاي تو بوده

وقتي كه بارون ميباره

تو رو ياد من مياره

ياد گلبرگاي خيس

روي خاك شوره زاره

اي گل آلوده گل من

اي تن آلوده دل پاك

دل تو قبله اين دل

تن تو ارزونيه خاك

 
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ